หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นางพิชญา แก้วมณี  
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทรภายใน  7180
Serial No.  1102130010286
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  20 มีค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งปริ้นเตอร์ Brother MFC 2500 ไม่มี Driver ค่ะ
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301