หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.อัสมา นาคเสวี  
หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
เบอร์โทรภายใน  2902
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  27 เมย. 2560
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ติดตั้งปริ้นเตอร์
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301