หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นางเสาวนีย์ แสงสีดำ ทองชุม  
หน่วยงาน  บัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน  7555
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  20 ก.ค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ติดไวรัส
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301