หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.ทิพธรรยาภรณ์ ควนข้อง  
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
เบอร์โทรภายใน  7311
Serial No.  ES10563340
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  29 มิย. 2558
อาการเสีย  - คอมพิวเตอร์แฮงก์บ่อย ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้
อาการอื่นๆ  ติดไวรัส
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301