หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
internet ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบดังนี้
 
1. ให้ดูรูปหน้าจอคอมพิวเคอร์มุมด้านล่างขวามีเครื่องหมายกากบาดทับบนหน้าจอเคอมพิวเตอร์ หรือไม่ ถ้ามีให้โทร 4200
2.ถ้าไม่มีให้เข้าเว็ป www.tsu.ac.th ถ้าเข้าไม่ได้ให้โทร 4200
3.ถ้าเข้าเว็ปมหาวิทยาลัยได้ให้ login เข้า Cisco Clean Access Agent ถ้าไม่ได้ให้โทร 4200
4.ถ้า login ได้ให้เข้าเว็ปภายนอกเช่น www.google.com ถ้าไม่ได้ โทร 4200 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301