หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ถ้าเกิดอาการอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ควรทำอย่างไร
 
1.ตรวจสอบ proxy ว่าถูกต้องหรือไม่ 2.ตรวจสอบดูว่าได้ล็อกอินแล้วหรือยัง 3.ตรวจดูว่าสายอินเทอร์เน้ตได้เชื่มต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วหรอยัง เป็นต้น 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301