หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจองห้องเรียน อาคารเรียนรวม
 
เนื่องจาก ช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน เป็นช่วงเพิ่มถอนรายวิชา การจัดการห้องเรียนยังไม่เรียบร้อย จึงของงดการจองห้องเรียนอาคารเรียนรวมผ่านระบบ หากต้องการใช้ห้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคารครับ


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555