หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม  
  แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  

   ยังไม่ได้ซ่อม   กำลังซ่อม   ซ่อมเรียบร้อยแล้ว   

วันที่แจ้งซ่อม อาคารชั้นเลขที่ / ผู้แจ้ง / โทรภายใน งาน / สถานะ / คำชี้แจง
10 ม.ค. 2560 บุคลากร 1 / ชั้น 3 / ห้อง A304
นางวิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
โทร 0813703198   
งานประปา/สุขาภิบาล  นัด 19/01/60 เวลา 13.30 น.
งานอาคารสถานที่ 
อื่นๆ  
3 ธ.ค. 2556 อาคารปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย
นายเทอดกุล ขาวสังข์
โทร 7142   
งานอาคารสถานที่  เนื่องจากทางเข้ายากลำบาก ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301