ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (e-Performance)

เจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ

บราวเซอร์ที่เหมาะสม Microsoft Edge หรือ Google Chrome (Safari ไม่สามารถ Upload ไฟล์ได้)
ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ(iPass)
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 4304, 4307

**โปรแกรมช่วยเหลือผู้ใช้งานระยะไกล (TeamViewer)