คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ อาจารย์และบุคลากร
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง  นิสิตเครื่องมือเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้นปีที่ 1 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Pakphanang Contest) ในงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563