คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 
     

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ เทศบาลสะเดา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา